Gemeente veurne

Brochure kinderopvang in Veurne

Kinderopvang is een verzamelterm van de verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen.

Het aanbod is zeer gevarieerd:

  • onthaalouders,
  • kinderdagverblijven,
  • buitenschoolse opvangvoorzieningen, …

De brochure kwam tot stand vanuit het LOK Veurne. Het Lokaal Overleg Kinderopvang – Veurne brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, sociale partners, het stadsbestuur en andere belanghebbenden zoals bedrijven.

Contact

Zorgcentrum Veurne

Buitenschoolse kinderopvang Benjamien

Brugse Steenweg 101, 8630 Veurne

tel. 058 33 05 75
fax 058 33 55 19
Medewerkers
LCP