Fietspaden Suikersite

Dwars doorheen het terrein van de voormalige Suikerfabriek wordt een kruisvormig net van fietspaden aangelegd. Dit biedt aansluiting naar ondermeer Furnevent en de Vooruitgangsstraat, de Werkplaatsstraat, het fietspad Avekapelle-Veurne en de Zuidburgweg. Ook het Suikerklontje wordt door dit net optimaal ontsloten.

Het fietspad krijgt een dimbare volgverlichting. Om dit te kunnen realiseren, wordt een beroep gedaan op ondermeer het Fietsfonds en het Europees SLIC-interreg-project.

Graag verwijzen we ook naar www.suikerfabriek.be, waar u allerhande informatie vindt.