Gemeente veurne

Adviesraden

De gemeente erkent en richt de volgende adviesraden en overlegstructuren in (gemeenteraadsbesluit 24 juni 2019 inzake vaststelling van een participatiereglement):

 • MiNaraad            
 • Economische raad            
 • Landbouwraad
 • Jeugdraad
 • Sportraad
 • Culturele raad
 • Bibliotheekraad
 • Seniorenadviesraad
 • Centrumraad Zonnebloem
 • Lokaal Overleg Kinderopvang
 • Gecoro (gemeenteraadsbesluit 18/2/2019 en 27/5/2019)

De zetel van de adviesraden en overlegstructuren is gevestigd in het stadskantoor, De Seylsteen, Sint-Denisplaats 16 te Veurne.

LCP