Gemeente veurne

Vrijwilligerswerking

Het personeelsbestand van OCMW Veurne is heel uitgebreid. Daar staat ook een heel uitgebreide dienstverlening tegenover. 

OCMW Veurne is dan ook heel blij met de helpende hand die de vrijwilligerswerking biedt. Zowel in het Woonzorgcentrum Ter Linden als in Dienstencentrum De Zonnebloem maakt deze een extraatje mogelijk voor de bewoners en de bezoekers.

Uit gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat zij hun werk als een aangename en heel nuttige tijdsbesteding zien, die kan rekenen op heel wat dankbaarheid van iedereen die op hen een beroep doet.

Het Woonzorgcentrum Ter Linden wil naast verzorging en verpleging tijd vrijmaken om de bewoners extra aandacht te geven. Vrijwilligers zijn daarbij een onontbeerlijke aanvulling op de professionele hulp die al geboden wordt.

De vrijwilligers werken uiteraard onder begeleiding van professionele medewerkers en vervullen taken die aanvullend zijn op de geboden dienstverlening. 

Zo kunnen vrijwilligers helpen bij: 

- bediening in de bar 
- begeleiding van bewoners van en naar activiteiten 
- begeleiden van bewoners bij spelactiviteiten 
- het leiden van een groepsactiviteit 
- begeleiden van bewoners bij wandelingen en uitstappen 
- klein verstelwerk 
- kleine boodschappen doen 
- versiering
- bewoners een bezoekje brengen die nood hebben aan een praatje 
- bingo
- vervoer naar de mis in de kapel

Als vrijwilliger kan je je opgeven voor één of meerdere taken. Voor een goede werking wordt uiteraard van de vrijwilligers een regelmatig engagement gevraagd.

Wij bieden onze vrijwilligers:

- vriendschap en waardering
- een waardevolle, verijkende vrijetijdsbesteding
- een hechte groep, die regelmatig samenkomt en waar je nieuwe vrienden maakt.

Er wordt met elke vrijwilliger een overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. Elke vrijwilliger is verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk.

Voel je ook iets voor zo'n vrijwilligerswerking, maar wilt je eerst nog wat meer informatie? Dat kan! Kom gerust eens langs of bel ons op 058 33 23 32. Je vraagt naar Muriël Gallant, maatschappelijk werkster.

LCP