Gemeente veurne

Jaarrekening Stad en OCMW

Op basis van de budgetten en meerjarenplannen die door de raad zijn goedgekeurd, worden investeringen uitgevoerd, draaien de diverse diensten van het lokaal bestuur, worden er belastingen geïnd, etc... Al deze financiële verrichtingen registreren we in de stads- en OCMW-boekhouding. De samenvatting van deze registratie resulteert in de opmaak van een jaarrekening die door beide raden worden goedgekeurd.

De jaarrekening 2018 van de stad en het OCMW werden vastgesteld door de raad op 24 juni 2019 en gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP